OSP Radość

Ochotnicza Straż Pożarna

112 -  Numer alarmowy
999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
992 - Pogotowie gazowe
993 - Pogotowie ciepłownicze
991 - Pogotowie energetyczne
994 - Pogotowie wodociągowo kanalizacyjne